Priser

Skolepenge

Elevbetalingen udgør pr. 1. august 2015 kr. 1.100,- pr. måned pr. barn - enlige forsørgere dog kun 800 kr/mdr.
 
Der betales skolepenge 12 måneder om året (med undtagelse af 9. klasse, der kun betaler 11 rater - juli er fri). Der ydes rabat ved mere end et optaget barn pr. familie på skolen og til enlige forsørgere.
  
Skolens rengøring har sit eget lukkede regnskab, uafhængig af skolepenge. Derfor varierer pris for rengøring med antallet af indskrevne børn. Der betales i øjeblikket kr. 230,- pr. måned pr. familie med børn på skolen for rengøring.
  
  Barn 1 Barn 2 Barn 3
Normaltakst      
0. - 3. klasse 1.100,00 kr. 600,00 kr. 300,00 kr.
4. - 9. klasse 1.600,00 kr. 850,00 kr. 475,00 kr.
Enlige      
0. - 3. klasse 800,00 kr. 400,00 kr. 200,00 kr.
4. - 9. klasse 1.300,00 kr. 700,00 kr. 400,00 kr.
  

SFO - Afrodite

Prisen for brug af fritidsordning udgør pr. 1. august 2015 kr. 900,- pr. måned pr. barn. I prisen er der inkluderet frugtordning. Juli måned er betalingsfri. Tilmelding skal ske særskilt. Blanket fåes på skolens kontor.

Betaling af skolepengene, SFO og rengøring opkræves via betalingsservice, og der er krav om tilmelding til dette. Alle opkrævninger forfalder til betaling den 5. i den pågældende måned.

Depositum

En forudsætning for at elever kan optages på Mentiqa Nordjylland er, at der skal indbetales et depositum på kr. 3.500,- pr. familie. Depositummet står til dækning af bortkomne skolebøger, evt. manglende indbetaling af skolepenge m.m. Uanset indbetaler, følger depositumet altid eleven og udbetales efter endt skolegang til den eller de forældre, hos hvem barnet er registreret.

Forældrelån

I forbindelse med Mentiqa Nordjyllands opstartsfase, er det besluttet, at en af betingelserne for optagelse på Mentiqa Nordjylland er, at forældrepar, der har et eller flere børn gående på skolen, yder et forældrelån på kr. 25.000,-. Forældrelånet indbetales direkte til Mentiqa Nordjylland. Når beløbet er registreret, forpligter skolen sig til skriftligt overfor forældrene at tilbagebetale pengene, når forældrene ikke længere har børn gående på skolen. Forældrelånet og depositum udbetales 20 bankdage efter endeligt ophør. Opgørelse fremsendes til forældre.Vi gør opmærksom på, at der ikke vil blive tilskrevet renter i forældrelånets løbetid. Mentiqa Nordjylland kan i særlige tilfælde være behjælpelig med formidling af lån på kr. 25.000,- via Nordjyske bank.

 

Tilskud til skolepenge

Der er to ordninger for fripladstilskud. Den ene foregår via Fordelingssekretariatet, mens den anden er Mentiqa Nordjyllands egen ordning. Henvend dig på kontoret for nærmere information. Bemærk at såvel bestyrelse som skolens personale er underlagt tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig. Der sendes information fra skolen, når der skal ansøges til de to ordninger med anvisning til, hvordan der søges.

MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | ar@mentiqa.com