Stillinger

Fysik-/kemilærer.

Mentiqa Nordjylland, Nørresundby 01.10-2017

Stillingen indeholder undervisning i fysik/kemi-biologi og geografi i udskolingen, foruden andre fag, som f.eks., idræt, matematik mv. Stillingen ønskes besat så snart som muligt, men venter gerne på den rette.

Vore forventninger til dig:
· Har vilje og evner til at sætte dig ind i elevgruppens kendetegn og behov, samt på eget og fælles initiativ tilegne dig viden på området, med sparring via kollegaer og ledelse mv.
· Er pligtopfyldende, faglig dygtig og kan tænke udenfor boksen.
· I stand til at lave en struktureret og differentieret undervisning.
· Har kendskab til afgangsprøver og forberedelser hertil.
· Du lægger vægt på stabilitet og et godt forældresamarbejde.
· Har god IT-forståelse – habil bruger af Microsoft Office.
· At du med lyst og vilje tager del i skolens aktiviteter i og udenfor undervisningstiden.
· Brænder for at kunne gøre en forskel.
· Påtage dig ansvarsområder, såsom tovholder for en til to emneuger i løbet af skoleåret, lokaleansvar, samt andre alternative ansvarsområder.
Mentiqa-Nordjylland er en privat/friskole. Etableret i 2008. Vi holder til i Nørresundby, med gode bus og tog forbindelser i alle retninger samt få km til Aalborg lufthavn.

Undervisningen på Mentiqa Nordjylland retter sig mod højtbegavede børn i grundskolealderen, det vil sige fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger kan indskrives hos Mentiqa Nordjylland, når forældrene har et ønske om at tilbyde deres barn en skolegang med ligesindede samt et individuelt tilpasset undervisningstilbud med udgangspunkt i folkeskolens trinmål, men gerne højere end dette.

Om vor pædagogik: http://mentiqa.com/vores-paedagogik.
Mentiqa-Nordjylland er en skole, hvor vi lægger stor vægt på trivsel og på at udvikle elevernes sociale, faglige og kreative kompetencer. For at give dem bedst mulige forudsætninger for fremtiden.

Vi tilbyder en skole med ca. 120 dejlige elever fra 0.til 10.kl, deltagende forældre, engagerede og dygtige medarbejdere, der udlever skolens værdier med initiativ og ansvarlighed. Vi tilbyder desuden rig mulighed for at du som lærer kan sætte dit eget præg på undervisningen.

Vi søger en lærer på fuld tid, der kan være klasselærer og som tillægger denne opgave stor betydning. Desuden skal ansøgeren kunne supplere skolens medarbejderstab med kompetencer inden for f.eks AKT-arbejde, eller viden om IT i undervisningen. Du skal have lyst til friskolelivet og til at medvirke til løbende videreudvikling af vores unikke skoletilbud.

Kan du se dig selv i ovenstående? Hvis ja, hører vi meget gerne fra dig så snart som muligt.

Ansøgningen med bilag sendes til ar@mentiqa.com.
Løn og Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC + lokalt tillæg.

Samtalerne forventes afholdt løbende.

Kontakt skoleleder Arnfinn Rismoen for yderligere oplysninger på telefon 9822 1911 / mobil: 2372 0255.

Se mere på www.mentiqa.com og www.facebook.com/Mentiqa/.
 
- Vi er altid interesseret i at høre fra kvalificerede vikarer
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | ar@mentiqa.com