Kendetegn på et "Gifted Child"

Kendetegn på den særlige begavelse kan være at eleverne er:

 • Negative mod skolen
 • Dygtige til at tale, men dårligere til at skrive
 • Keder sig helt klart
 • Rastløse og uopmærksomme
 • Opslugte af deres egen indre verden
 • Krænkende og utålmodige med hensyn til langsommere kammerater
 • Har ofte ældre venner
 • Selvkritiske
 • Dårlige relationer til kammerater og lærere
 • Følelsesmæssigt ustabile
 • Selvretfærdige, set udefra
 • Desuden kan de være kreative, når de er motiverede
 • Indlære hurtigt
 • Være gode til at løse problemer
 • Stille provokerende spørgsmål
 • Være utålmodige, når de er motiverede
 • Tænke abstrakt
 • Være opfindsomme med hensyn til at finde svar på åbne spørgsmål

 Kilde: "Teaching Bright Pupils", Nottingham University School of Education

 Andre kendetegn på den særlige begavelse:

 • God hukommelse, bedre end hos jævnaldrende
 • Speciel form for humor. Forstår ofte ordspil og ironi før jævnaldrende. Griner ofte ikke når andre griner, og griner af noget andre børn ikke finder morsomt
 • Ekstremt nysgerrige, hvilket kan føre til at deres spørgsmål opfattes som provokerende
 • Ser løsninger andre ikke ser
 • Stort energiniveau
 • Har større almenviden
 • Større ordforråd og højere grad af grammatik- og syntaksforståelse
 • Ofte interesserede i abstrakte begreber (tid, rum mv.)
 • Er optaget af forståelse for årsag-virkning
 • Stor koncentrationsevne indenfor selvvalgte aktiviteter
 • Er ofte meget dygtige til at samle puslespil og løse labyrintopgaver
 • Ser uendeligt mange muligheder i situationer, og for hvordan ting kan bruges
 • Meget fantasifulde, dagdrømmere
 • Kan være så opslugte af tanker, at man må røre dem fysisk for at opnå kontakt
 • Højtudviklet retfærdighedssans, hvilket kan give problemer i forhold til kammerater
 • Er ofte ekstremt motiverede for aktiviteter inden for deres interesseområde, mens de nægter at deltage i andet
 • Kan have meget svært ved at give slip på en aktivitet, for at gå videre til den næste. Ønsker at udforske til bunds. Afbrydelse kan give anledning til stor frustration
 • Kan bruge tillært viden i nye situationer
 • Har ofte store "huller" i deres viden/evner som følge af intens interesse indenfor få områder
 • Har ofte svært ved at arbejde med "lette" emner, men trives med kompleksitet
 • Ofte vanskeligheder med håndskrift, der kan være ulæselig
 • Ofte veludviklet hånd-øje koordination
 • Følelsesmæssigt meget sensitive, følelser opleves mere intenst
 • Ofte stor talforståelse
 • Kan ofte lide at samle på ting
 • Har ofte mere end én fantasiven, som oftes kan beskrives i detaljer

 Kilde: The Gifted Children's Association of British Columbia.

 En anden sammenfatning af adfærdsmønstre:

 • For det meste velartikulerede, men ikke i stand til at lave en god skriftlig opgave, der ser ordentlig ud
 • Rastløse, uopmærksomme, dagdrømmende
 • Stille og ikke villige til at dele deres kundskaber med andre, lader som om, at de ikke kan
 • Ikke villige til at følge de instrukser, som læreren har givet; vil gøre tingene "på deres egen måde"
 • Generelt ligegyldige med hensyn til skolearbejdet; virker tvære, usamarbejdsvillige eller apatiske
 • Hyperkritiske; sætter hele tiden spørgsmålstegn ved de grunde, der gives
 • Hurtige til at påpege forkerte oplysninger eller logik
 • Ubehageligt ligefremme i deres bedømmelse af situationer, og påpeger forskelle mellem hvad folk siger, og hvad de gør
 • Tilbagetrukne; uvillige til at deltage i gruppearbejder; ser ud til at foretrække deres eget selskab

 Kilde: "Helping the Child og Exceptional Ability", Susan Leyden 1985

Kendetegn på den underpræsterende, særligt begavede elev (drenge dominerer kraftigt) kan være:

 • Mange opfattes som dovne af såvel lærere som dem selv
 • Mange er selvretfærdige og fungerer dårligt socialt
 • Generel dårlig studieteknik
 • Mange har svært ved at koncentrere sig
 • De arbejder uden mål

Kilde: "Begavede børn i skolen - duelighedens dilemma?" s.49, Gunilla o. Wahlström 1998.

 Eksempler på problemer der kan opstå som følge af høj begavelse:

 • Sprog: Taler for meget, taler "hen over hovedet" på jævnaldrende.
 • Stor koncentrationsevne: Nægter at blive afbrudt, stædig, nægter at udføre rutinearbejde.
 • Hurtig opfattelsesevne: Skødesløshed, utålmodighed overfor andre.
 • Kreativ tankegang/innovative: Flygter ind i fantasien, afviser at følge normerne, kan opfattes som forstyrrende.
 • Uafhængige, arbejder helst alene: Ude af stand til at tage imod hjælp fra kammerater, uvilje til at tilpasse sig, stoler kun på sig selv.
 • Kritisk tankegang: Kritisk overfor andre, udpræget perfektionistisk, stiller for store krav til sig selv, hvilket skader selvtilliden.
 • Ønske om at arbejde med komplekse emner: Afviser simple løsninger, opstiller komplicerede regler, dominerende.
 • Alsidige: Virker uorganiserede (rodet værelse, skrivebord, kommer for sent mv.), frustrerede over aldrig at have tid nok.
 • Ekstremt følsomme, medfølelse for andre: Har ofte meget svært ved at bære kritik og af visning fra kammerater.

 Kilde: The Gifted Children's Association of British Columbia.

MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com