Krav til en fri grundskoles hjemmeside

Ifølge friskoleloven er der en række oplysninger, som skal fremgå af en fri grundskoles hjemmeside.

Følgende skal ifølge friskoleloven være offentliggjort på en fri grundskoles hjemmeside:

Skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner, jf. § 1c

Resultatet af skolens samlede evaluering af undervisningen og opfølgningsplanen jf. § 1 c

Skolens værdiggrundlag jf. § 5 stk. 9

Om skolens afholder folkeskolens afgangsprøver eller om skolen er prøvefri eller prøvefri i fagene historie og/eller kristendomskundskab

Tilsynserklæring fra skolens forældrevalgte tilsynsførende jf. § 9 d stk. 4

Skoler, der har valgt selvevaluering, skal løbende offentliggøre resultater af selvevalueringen jf. § 9 e stk. 3. 

 

Selvevaluering

Bruger skolen selvevaluering, skal følgende oplysninger ifølge bekendtgørelsen om selvevaluering offentliggøres på skolens hjemmeside:

• At skolen selv fører tilsynet med undervisningen. Offentliggørelsen skal ske senest 14 dage efter, at beslutningen er truffet.

• Resultatet af selvevalueringerne og skolens plan for opfølgning på resultaterne.

 

Forældrevalgt certificeret tilsynsførende

Bruger skolen forældrevalgt certificeret tilsynsførende, skal følgende oplysninger ifølge bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende offentliggøres på skolens hjemmeside:

• Hvem der er valgt som tilsynsførende

 Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com