Skolens historie

I 2002 etablerede man Danmarks første skole for børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger. Med dette initiativ blev der skabt debat om højt begavede børn i Danmark, og for første gang i årtier er problemstillinger om disse børns sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling blevet sat på mediernes dagsorden her i landet. I konceptet for Mentiqa-skoler blev der særligt lagt vægt på undervisningsdifferentiering som en vej til at sikre børnenes trivsel.
 
Den første Mentiqa-skole åbnede i 2004. Den hedder i dag Atheneskolen. En ny Mentiqa-skole åbnede senere i Odense og i Hadsten.
 
Skolerne har/havde ikke noget med hinanden at gøre ud over at dele navn og målgruppe.
 
Mentiqa Nordjylland åbnede i Vestbyen i Aalborg i august 2008 med 30 elever, fordelt på tre hold. To år senere var skolen vokset til 65 elever, fordelt på seks hold.
I oktober 2012 flyttede skolen i nye og mere egnede lokaler på Thistedvej i Nørresundby.
Fra skoleåret 2016/17 havde skolen 10 hold og ca 115 elever fra 0.kl til 10.klasse.
Fra aug 2017 har skolen ca. 120 elever. Elevtallet pr. 1.8.2020 er ca det samme.
 
Mentiqa-Nordjylland er i dag den eneste skole som drives under navnet Mentiqa.
Skolen har elever fra ca 10 kommuner foruden, Tyskland, Sverige; Norge
 
Skolen er en selvejende institution.
 
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com