Optagelse

Elever, der ønsker optagelse på Mentiqa Nordjylland, skal indledningsvis til en optagelsessamtale med skolelederen. Umiddelbart efter denne samtale vurderes det om barnet er egnet til prøveuge på skolen eller ej. Efter prøveugen vurderes det, om barnet kan optages på skolen eller ej. I tvivlsspørgsmål vil der kunne henvises til eksterne tests, f.eks hos en børnepsykolog. Starter eleven i skolen vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Elever, der ønsker optag efter sommerferien og som ønsker optagelsesgaranti, skal være indmeldt senest sidste skoledag før sommerferien og have indbetalt depositum , på kr. 3.500. Forældrelånet på kr. 25.000 oprettes i løbet af juli/august.

Disse elever vil blive indsat på lige fod med skolens andre elever på de nye hold. Eleverne starter efter ferien på første skoledag og har derpå tre måneders prøvetid, hvor en løbende dialog mellem skolen, eleven og forældrene afgør om valget af Mentiqa Nordjylland var rigtigt.

 NB. Depositum på kr, 3.500 vil ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af at eleven udskrives inden 12 måneder.

Optagelse-Indskrivning samt optagelse på venteliste foregår efter at man har udfyldt indmeldelsesblanket som er tilsendt pr. Post/mail, eller afleveret på skolens kontor.

Indskrivningsgebyr på kr. 350.- skal være indbetal til skolens konto (med angivelse af elevens navn) inden den effektueres.

Indbetales på skolens konto i Sparekassen Vensyssel: Reg, nr, 9070 - konto nr.: 1627843603

 

PRØVEUGE

Der er en egenbetaling for prøveuger på kr. 500.- Beløbet skal være indbetalt på skolens konto senest  14 dage inden prøveugen går i gang. Husk at mærke indbetalingen med elevens navn.
Beløb indbetales på skolens konto hos Sparekassen Vensyssel:
9070-1627843603

 

 

MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com