Priser

Prisen for brug af fritidsordning udgør pr. 1. august 2019 Kr. 900,- pr. måned, pr. barn. Juli måned er betalingsfri. Tilmelding skal ske særskilt. Blanket fåes på skolens kontor.

Skolens rengøring har sit eget lukkede regnskab, uafhængig af skolepenge. Derfor varierer pris for rengøring med antallet af indskrevne børn. Der betales i øjeblikket kr. 275,- pr. måned pr. familie med børn på skolen for rengøring.

Betaling af skolepengene, SFO og rengøring opkræves via betalingsservice, og der er krav om tilmelding til dette. Alle opkrævninger forfalder til betaling den 1. i den pågældende måned.

Se en uddybende oversigt over priser på Mentiqa Nordjylland - Klik her!

MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com