Vision og målsætninger

Mission

Mentiqas mission er at drive en friskole, der udvikler og drager omsorg for børn med særlige faglige begavelsesmæssige forudsætninger i overensstemmelse med den enkelte elevs potentiale og faktiske behov, og i samspil med ligesindede. 

Vision

Mentiqa Nordjylland vil være det foretrukne skoletilbud til forældre med børn med særlige forudsætninger i Nordjylland og vil skabe trygge rammer for eleverne, hvor de oplever social accept og faglig stimulans.

På længere sigt ønsker skolen at bidrage til at kendskabet til og rummelighed omkring børn med særlige forudsætninger bliver så udbredt, at børnene kan få et både socialt og fagligt tilfredsstillende skoleforløb i den danske folkeskole, og således vil skolen opløse sig selv, da der ikke længere vil være et særskilt behov for en skole som denne.

Udvalgte målsætninger

Lærergruppen

Målsætningen er, at lærerne på skolen arbejder med en stor fagdidaktisk specialisering i de fag de underviser i, samt i den måde der arbejdes med undervisnings- og elevdifferentiering. Desuden er det væsentligt, at lærerne har en god viden om børn med særlige forudsætninger. Lærerne kan være læreruddannede, men kan også have anden relevant baggrund/uddannelse.

Inddragelse af forældrene

Mentiqa vil arbejde for, at forældrene føler ejerskab til skolen og laver en indsats for det i dagligdagen. Fra bestyrelsens side gøres dette ved løbende at orientere forældrekredsen om bestyrelsesarbejde i skolens månedlige nyhedsbrev og ved at involvere dem i videst mulige omfang i de aktiviteter, som bestyrelsens medlemmer sætter i værk. Skolens lærere, SFO'ere samt skolens ledelse skal arbejde for, at forældrene informeres godt om skolens aktiviteter og måden, der arbejdes på, hertil at sørge for at forældrene inddrages i arbejdet med elevernes trivsel. Dette omfatter den sociale færden, men også det faglige arbejde.

Antal hold / klasser og antal elever:  P.t. er der 2 hold og 6 årgangangs indelte klasser.  Antal af elever pr. hold/klasse varierer. Dog tilstræber vi, at elevantallet pr. hold/klasse ikke er for højt., således der er mere tid til den enkelte. En klasse vurderes at være fyldt op med et elevtal på 20-22 elever. Totalt er der ca. 120 elever.

Principper for holddeling

Der kan opstå ventelister til holdene.

I strategiperioden vil der hvert år inden sommerferien blive dannet nye hold for det kommende skoleår. Holddeling kan også i tilfælde at ujævn elevtilgang og stor efterspørgsel på nogle klassetrin forekomme i forbindelse med juleferien.

Holddeling og sammensætning foretages ud fra skolelederens vurdering. Skolelederen vil via udtalelser fra klasselærerne sammensætte holdene, således at der er en rimelig ligelig fordeling.

Sammensætningen ses i forhold til elevernes modenhed, faglige placering og mulighed for trivsel på holdet.

MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com