Baggrunden for en Mentiqa skole

Mentiqa Nordjylland blev etableret i 2008 med det formål at drive en friskole, der udvikler og drager omsorg for højtbegavede børn i overensstemmelse med den enkelte elevs potentiale og faktiske behov, og i samspil med ligesindede.

I Danmark har vi ikke tradition for at se de højt begavede børn som en kommende samfundsressource. Ej heller for at stimulere dem i deres stræben mod det, som de kan nå, og slet ikke for at anerkende deres problemer. Det er en af forklaringerne på, hvorfor folkeskolen generelt ikke har ressourcer og kompetencer til at varetage en så differentieret undervisning, som der kræves for at imødekomme også disse børns faglige behov.

Når den særligt begavede elev ikke kan rummes i fællesskabet og spejle sig i ligesindede i de almindelige skoletilbud, vil det give barnet en følelse af tab af identitet. Det gælder både, når barnet bliver bekræftet i, at det på trods af anderledes forudsætninger ikke er så værdifuldt og ikke får den samme opmærksomhed fra læreren, som de øvrige elever, og når kommunikationen med klassekammeraterne mislykkes. Selvværdet og selvtilliden daler.

Indadvendthed, ensomhed, isolation og manglende glæde ved at lære er helt almindelige konsekvenser ved følelsen af anderledeshed. Når den særligt begavede elev hverken føler tilhørsforhold eller reelt er en del af fællesskabet, kan denne elev heller ikke bidrage væsentligt til hverken den faglige eller sociale udvikling i klassen.

Det vil til hver en tid være Mentiqa Nordjyllands vigtigste opgave at sikre elevernes trivsel gennem personlig udvikling. Vi fastholder, at en ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt, og vi ønsker at højne uddannelsesniveauet og accepten af højtbegavede børn i Danmark. Derfor føler vi os forpligtet til at ændre hverdagen for og dermed udviklingen af de særligt begavede børn. Det taler afgørende for og berettiger til at skoler som Mentiqa Nordjylland – skolen for højtbegavede børn eksisterer.

P.t. og på sigt ønsker skolen at bidrage til at kendskabet til og rummelighed omkring højtbegavede børn bliver så udbredt, at børnene kan få et både socialt og fagligt tilfredsstillende skoleforløb i den øvrige danske grundskole.

Overvejer du/I optagelse, så kontakt os snarest, da det har været nødvendigt at oprette ventelister. Læs mere om optagelseskrav eller kontakt os vedr. uafklarede spørgsmål på 98221911. eller pr. mail. info@mentiqa.com