Hvorfor vælge en Mentiqa skole?

Mentiqa Nordjylland er en skole for højtbegavede børn. Denne gruppe børn burde ideelt set kunne rummes i den almindelige folkeskole. Mange har det også godt i folkeskolen, og oplever sig værdsat og stimuleret. Det er imidlertid ikke altid tilfældet. Mange børn oplever ikke at blive forstået, anerkendt og respekteret, eller ikke at blive fagligt udfordret. Mentiqa Nordjylland er et tilbud til alle disse børn.

På Mentiqa Nordjylland kan det højtbegavede barn møde andre børn som sig selv og samtidig føle trygheden ved ikke at skulle prøve at være som alle andre. Som en elev udtrykker det: “Her kan jeg sige de ting, jeg går med inden i hovedet uden at blive grinet af”. Dette giver højtbegavede børn tryghed og medvirker derfor til at skabe rammerne for en faglig udvikling, der stimulerer barnet.

På Mentiqa Nordjylland giver de lave klassekvotienter mulighed for både at fokusere på det enkelte barn og på samspillet i klasserne. Mentiqa Nordjylland er en skole med fokus på følgende værdier: Trivsel, rummelighed og faglighed.

Kontakt os for nærmere oplysninger.