Er mit barn egnet?

Når du er kommet til denne side, burde du allerede nu tage kontakt til os for at høre mere.
Optagelsesprocedure af nye elever:

Elever, der ønsker optagelse på Mentiqa Nordjylland, skal indledningsvis til en optagelsessamtale med skolelederen. Umiddelbart efter denne samtale vurderes det, om barnet er egnet til prøveuge på skolen eller ej. Efter prøveugen vurderes det, om barnet kan optages på skolen eller ej. I tvivlsspørgsmål vil der kunne henvises til eksterne tests, f.eks hos en børnepsykolog.

Elever, der ønsker optag efter sommerferien og som ønsker optagelsesgaranti, skal være indmeldt senest sidste skoledag før sommerferien og have indbetalt depositum samt de første to måneders skolepenge. Forældrelånet på 25.000 kr. oprettes i løbet af juli/august.

Disse elever vil blive indsat på lige fod med skolens andre elever på de nye hold. Eleverne starter efter ferien på første skoledag og har derpå tre måneders prøvetid, hvor en løbende dialog mellem skolen, eleven og forældrene afgør om valget af Mentiqa Nordjylland var rigtigt.