Optagelse

Elever, der ønsker optagelse på Mentiqa Nordjylland, skal indledningsvis til en optagelsessamtale med skolelederen. Umiddelbart efter denne samtale vurderes det, om barnet er egnet til prøveuge på skolen. Efter prøveugen vurderes det, om barnet kan optages på skolen eller ej. I tvivlsspørgsmål vil der kunne henvises til eksterne tests, f.eks. hos en børnepsykolog. Starter eleven i skolen, vil der være en prøvetid på 3 måneder, hvor skole-hjem-samarbejdet vil være udvidet, så vi kan sikre at eleven får en god start.

Elever, der ønsker optag efter sommerferien og som ønsker optagelsesgaranti, skal være indmeldt senest sidste skoledag før sommerferien og have indbetalt depositum på kr. 3.500,-. Forældrelånet på kr. 25.000,- oprettes i løbet af juli/august.

NB. Depositum på kr, 3.500,- vil ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af at eleven udskrives inden 12 måneder.

Optagelse-Indskrivning foregår efter at man har udfyldt indmeldelsesblanket, som er tilsendt pr. post/mail eller afleveret på skolens kontor.

Indskrivningsgebyr på kr. 350,– skal være indbetal til skolens konto (med angivelse af elevens navn) inden den effektueres.

Indmeldelsesblanket