Skolepenge

Der betales skolepenge 12 måneder om året (med undtagelse af 9. klasse, der kun betaler 11 rater – juli er fri). Der ydes rabat ved mere end et optaget barn pr. familie på skolen og til enlige forsørgere med fuld forældremyndighed.

Priser for børn 0. – 9. klasse:

Barn 1:  1.990 kr.
Barn 2:  1.290 kr.
Barn 3:  890 kr.

Enlige forsørgere med fuld forældremyndighed:

Barn 1:  1.690 kr.
Barn 2:  1.090 kr.
Barn 3:  790 kr.

SFO – Afrodite

Prisen for brug af fritidsordning er ikke opjusteret siden 2011 og udgør pr. 1. august 2023 kr. 1000,- pr. måned pr. barn. I prisen er der inkluderet frugtordning med tillæg kr. 60,- pr. måned. Juli måned er betalingsfri. Tilmelding skal ske særskilt. Blanket fåes på skolens kontor.

Betaling af skolepengene, SFO og rengøring opkræves via betalingsservice, og der er krav om tilmelding til dette. Alle opkrævninger forfalder til betaling den 5. i den pågældende måned.

NB. SFO´en holder lukket i:

-uge 42 (efterårsferien)
– I Børnenes juleferie
– vinterferien (uge 8)
– de tre dage der ligger op til påske (man-tirs-ons)
– fredag efter Kr.Himmelfart
– Grundlovsdag (5. juni)

SFO’en vil være åben i den første uge af elevernes sommerferie og i den sidste uge op til skolestart, ellers vil den være lukket ned i de mellemliggende uger.

Depositum

For elever optaget på Mentiqa Nordjylland, skal der indbetales et depositum på kr. 3.500,- pr. familie.

Depositummet står til dækning af bortkomne skolebøger, evt. manglende indbetaling af skolepenge, elevens skolemøbler i tilfælde af ødelæggelse mv. Depositummet udbetales, når forældrene ikke længere har børn gående på skolen, til den eller de forældre hos hvem, barnet er registreret.

Vi gør venligst opmærksom på, at depositummet ikke vil blive tilskrevet renter.

Ved udmeldelse af Mentiqa Nordjylland opgøres depositummet senest 25 bankdage efter elevens ophør.
Dog tilbagebetales depositum ikke ved ophør inden for de første 12 måneder, grundet de administrative og undervisningsmæssige omkostninger.
Forældrelån

I forbindelse med Mentiqa Nordjyllands opstartsfase blev det besluttet, at en af betingelserne for optagelse på Mentiqa Nordjylland er, at forældre, der har et eller flere børn gående på skolen, skal indbetale kr. 25.000,- til Mentiqa Nordjylland. Forældrelånet tilbagebetales, når forældrene ikke længere har børn gående på skolen. Vi gør opmærksom på, at der ikke vil blive tilskrevet renter i forældrelånets løbetid.

Når lånet er optaget og Mentiqa Nordjylland har modtaget beløbet, forpligter skolen sig skriftligt overfor forældrene til at indfri lånebeløbet, når forældrene ikke længere har børn på skolen. Lånet afvikles på foranledning af Mentiqa Nordjylland senest 25 bankdage efter elevens ophør.
Vi gør venligst opmærksom på, at udmeldelse kun kan ske skriftligt med en måneds varsel og kun til udgangen af en måned. Det er efter denne udgang at eleven betragtes som ophørt på Mentiqa Nordjylland.

Tilskud til skolepenge

Der er muligt at søge om fripladstilskud. Fristen for at ansøge vil blive skrevet ud til forældrene i Intra, samt orientering 1. skoledag. Ansøgning foregår via Fordelingssekretariatet. Henvend dig på kontoret for nærmere information. Bemærk at såvel bestyrelse som skolens personale er underlagt tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig. Der sendes information fra skolen, når der skal ansøges til ordninger med anvisning til, hvordan der søges.

1     Søskendemoderation

For at få søskendemoderation skal man have forældremyndighed over de efterfølgende søskende og de skal have folkeregisteradresse samme sted.

2     Enlig forsørger

For at få nedslag som enlig forsørger skal der kun er en forsørger med indtægt. Er der tale om skilte forældre, som har fælles forældremyndighed, og begge har indtægt regnes det ikke som enlig forsørger.

3     Andre nedsættelser

Udover ovenstående er der mulighed for at søge fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning efter friskolelovens § 17, stk. 1.