Udmeldelse

Udmeldelse af Mentiqa Nordjylland kan kun ske skriftligt med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. Udmeldelsesblanket udleveres på kontoret.

Der betales skolepenge til og med ophør. Opgørelse af depositum og forældrelån modregnet evt. restance sker senest 30 bankdage efter udgangen af den måned, hvor eleven rettidigt er udmeldt til. Ved almindelig afgang fra 9. klasse opgøres depositum og forældrelån senest 30 bankdage efter ophør. Forældrelån optaget i Merkur Andelskasse eller Nordjyske Bank via Mentiqa Nordjylland opsiges til udgangen af den måned, hvor eleven rettidigt er udmeldt. Eventuelle manglende betaling af renter og gebyrer vil blive modregnet i depositummet.

NB. Depositum på kr. 3.500.- vil ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af udmeldelse indenfor de første 12 måneder.

Udmeldelsesblanket