Bestyrelsen på Mentiqa

Har du lyst til at være en del af bestyrelsen, skal du møde op når skolen afholder sin ordinære generalforsamling i april.
Har du spørgsmål, kan du altid kontakte formanden.

Brian Boesdal – Formand
Hanne Elmark Jensen – Næstformand
Rasmus Brath Christensen – Kasserer

Iben Spangsberg
Mia Solholt Godthaab Brath
Carsten Nymann

Claus Ibsen

Suppleanter:
Niels Peter Mortensen
Jesper Dålfogt
Michael Flemming Filipsen

Ledelsesrepræsentanter:
Christian Ladekarl

Lærerepræsentant:
Heino Trudslev