Skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner

Beskrivelse af Mentiqa Nordjyllands slut og delmål.

Skolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, som er gældende for alle folkeskolens fag, samt de tilhørende læseplaner. På Mentiqa Nordjylland giver vi undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolens trin- og slutmål. Det vil sige, at vi følger folkeskolens Fælles Mål.

Læs om beskrivelsen af delmål og slutmål for alle folkeskolens fag

Hvert skoleår udarbejdes årsplaner for de enkelte klasser baseret på undervisningsplanerne for Fælles Mål. Årsplanerne kan forældre og elever tilgå på SkoleIntra.

Vi tilbyder folkeskolens 9. klasses prøver.

Vi afholder praktisk prøve i 8. klasse i Håndværk og Design.

Fysik/Kemi

Fysik/kemi-undervisning i 9. klasse læses på Nørresundby Gymnasium