Skolens værdigrundlag

Trivsel

Mentiqa Nordjylland giver højtbegavede børn forståelsen for, at det er godt at være særlig god til noget og giver barnet anerkendelse for dette, såvel som at der er noget, man ikke er så god til. Vi har fokus på arbejdsglæden i det daglige og sørger for, at konflikter håndteres med de involverede parter, når de opstår, så disse ikke kommer til at fylde for meget og tage glæden fra læring og samvær.

Rummelighed

Mentiqa Nordjylland rummer højtbegavede børn med deres særlige personlighedstræk, som f.eks. er, at de kan være krævende, stædige og insisterende, men samtidig lærevillige, inspirerende og filosofiske. Vi er åbne overfor at medvirke til at løse nogle af de problemer, som kan være opstået gennem børnenes tidligere skoleforløb, men kan ikke håndtere mere dybtgående problemstillinger af psykologisk eller familiemæssig karakter. Dog skal man være opmærksom på, at nogle højt begavede børn på et svigtende grundlag kan være blevet diagnosticeret med eksempelvis ADHD eller Aspergers autisme, hvorfor en diagnose ikke nødvendigvis er en forhindring for at kunne søge optagelse på Mentiqa Nordjylland. Den kollektive trivsel er en forudsætning for, at der kan gives en god og faglig undervisning, hvorfor det er vigtigt, at alle elever på Mentiqa Nordjylland kan modtage undervisning og nås med pædagogiske redskaber.

Faglighed

Mentiqa Nordjylland lægger stor vægt på at udfordre det højtbegavede barn fagligt. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens “Fælles Mål”, og undervisningen kan derfor til enhver tid honorere de faglige krav i folkeskolen. Vi udbyder derudover fag som retorik og filosofi, der særligt udfordrer det højtbegavede barn fagligt og giver anledning til refleksion. Desuden tilbydes fag som tysk, geografi, biologi og fysik på tidligere klassetrin end i folkeskolen. Skolen har i en periode kunnet tilbyde latinundervisning, og arbejder på at kunne gøre dette igen i det næste skoleår.

Undervisningen på Mentiqa Nordjylland tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og der differentieres på alle klassetrin og i alle fag,

For det højtbegavede barn skaber faglighed og udfordringer trivsel, og trivsel skaber en endnu større lyst til at lære og udnytte sit potentiale fuldt ud.