Undervisningsmiljøvurdering

Skolen har i 2023 afholdt Undervisningsmiljøvurdering. Ved tilblivelsen af vurderingen har skolens bestyrelse, elevrådet, alle lærere samt det pædagogiske personale været involveret. Vurderingen har været differentieret i:

Klik på klasserne for at se resultatet.

 

Elevråd og lærere har samarbejdet om  handleplaner for undervisningsmiljøbeskrivelsen.