Undervisningsmiljøvurdering

Skolen har i 2023 afholdt Undervisningsmiljøvurdering. Ved tilblivelsen af vurderingen har skolens bestyrelse, elevrådet, alle lærere samt det pædagogiske personale været involveret. Vurderingen har været differentieret i:

Klik på klasserne for at se resultatet.

 

Elevråd og lærere har samarbejdet om  handleplaner for undervisningsmiljøbeskrivelsen d. 30. november 2023.

Der har været en opfølgning på handleplanerne, og disse er redigeret 19. april 2024: